Wieliczka

Encyklopedia PWN

miejscowość lub obszar o korzystnym i leczniczo oddziałującym klimacie, mające bogate zasoby naturalnych tworzyw leczn., wód mineralnych, peloidów i odpowiednie zakłady leczn., sanatoria, zakłady kąpielowe i fizykalne, pijalnie.
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i Raby;
Wilkoń Józef, ur. 12 II 1930, Bogucice k. Wieliczki,
grafik, ilustrator;
geol. obniżenie tektoniczne na przedpolu Karpat;
Ziembiński Zbigniew, ur. 17 III 1908, Wieliczka, zm. 18 X 1978, Rio de Janeiro,
aktor, reżyser;
skała osadowa będąca mieszaniną soli kamiennej (15–85%) i iłu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia