Karpat

Encyklopedia PWN

Karpaty, rum. Carpaţii, niem. Karpaten, węg. Kárpátok,
jeden z największych łańcuchów górskich w Europie, położony w jej środkowej części, w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Polsce, Ukrainie i Rumunii;
Karpaty, Białe, słowac. Biele Karpaty, czes. Bílé Karpaty,
pasmo górskie w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich, na pograniczu Słowacji i Czech, ciągnące się równolegle do doliny środkowego Wagu;
Karpaty, Małe, Malé Karpaty,
zrębowe pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, w południowo-zachodniej Słowacji, między doliną Dunaju pod Bratysławą a doliną środkowego Wagu;
Karpaty Marmaroskie, Góry Marmaroskie, rum. Munţii Maramureşului, ukr. Marmarośki Karpaty,
część Wewnętrznych Karpat Wschodnich, na granicy Rumunii i Ukrainy, pomiędzy dolinami Czarnego Czeremoszu, Białej Cisy i jej lewego dopływu, Vişeu;
Karpaty Mołdawsko-Munteńskie, Karpaty Mołdawskie, Munţii Moldovei,
część Zewnętrznych Karpat Wschodnich, w Rumunii;
Chrziby, Chřiby,
niskie góry we wschodnich Czechach, najwyższa część Karpat Środkowomorawskich (Zewnętrzne Karpaty Zachodnich), oddzielone od Białych Karpat doliną Morawy;
Beskidy,
czes., słowac., ukr.
Beskydy,
góry fałdowe w północnej, zewnętrznej części Karpat, na terenie Czech, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ciągną się szerokim łukiem o długości ok. 600 km i szerokości ok. 50 km, od Bramy Morawskiej i górnej Beczwy na zachodzie po obszar źródliskowy Białego i Czarnego Czeremoszu oraz Suczawy na wschodzie.
Świdziński Henryk, ur. 8 III 1904, Strzyżów, zm. 23 VI 1969, Naucznoje k. Symferopola,
geolog;
Transylwańska, Wyżyna, Wyżyna Siedmiogrodzka, Kotlina Siedmiogrodzka, Podişul Transilvaniei,
region wyżynny w Rumunii, pomiędzy G. Zachodniorumuńskimi (Apuseni) na zachodzie, Karpatami Wschodnimi na wschodzie oraz Karpatami Południowymi na południu;
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
Limanowski Mieczysław, ur. 6 I 1876, Lwów, zm. 25 I 1948, Toruń,
syn Bolesława, geolog, reżyser teatralny;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
obniżenie tektoniczne po zewn. stronie łuku Karpat Zachodnich, oddziela Zewn. Karpaty Zachodnie od wyżyn: Śląsko-Krak., Małopolskiej i Lubelsko-Lwowskiej, w Czechach, łączy się z Podkarpaciem Zachodnim, a na granicy z Ukrainą, z Podkarpaciem Wschodnim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia