Warszawy

Encyklopedia PWN

prawicowa partia polit., utworzona X 1989 w Warszawie w wyniku połączenia grup wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i opozycji niepodległościowej.
Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych, Zjednoczenie Stronnictw Niepodległościowych,
nielegalny blok skupiający stronnictwa i organizacje Królestwa Pol.,
organizacja polit. powołana III 1981 w Warszawie
organizacja socjalist., zał. 1891 przez byłych czł. II Proletariatu, przeciwnych stosowaniu terroru w walce polit. i ekon.;
Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych, Zjednoczenie Demokratyczne,
ugrupowanie polit., utworzone I 1917 w Warszawie z połączenia Pol. Zjednoczenia Postępowego, Stronnictwa Nar.-Radykalnego i Stronnictwa Pracy Nar.;
zlepieniec, konglomerat,
grubookruchowa skała osadowa powstała przez scementowanie żwiruspoiwem węglanowym, krzemionkowym, ilastym i in.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia