Warszawy

Encyklopedia PWN

Zięba Maciej ur. 6 IX 1954, Wrocław, zm. 31 XII 2020, tamże,
dominikanian, publicysta, wykładowca;
Zimand Roman, ur. 16 XI 1926, Lwów, zm. 6 IV 1992, Warszawa,
krytyk i historyk literatury, publicysta;
Zimińska-Sygietyńska Mira, ur. 22 I 1901, Płock, zm. 26 I 1997, Warszawa,
żona Tadeusza Sygietyńskiego, aktorka, reżyser;
Ziomek Teodor, ur. 1874, Skierniewice, zm. 1937, Warszawa,
malarz;
prawicowa partia polit., utworzona X 1989 w Warszawie w wyniku połączenia grup wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i opozycji niepodległościowej.
Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych, Zjednoczenie Stronnictw Niepodległościowych,
nielegalny blok skupiający stronnictwa i organizacje Królestwa Pol.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia