Warszawy

Encyklopedia PWN

organizacja polit. powołana III 1981 w Warszawie
organizacja socjalist., zał. 1891 przez byłych czł. II Proletariatu, przeciwnych stosowaniu terroru w walce polit. i ekon.;
Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych, Zjednoczenie Demokratyczne,
ugrupowanie polit., utworzone I 1917 w Warszawie z połączenia Pol. Zjednoczenia Postępowego, Stronnictwa Nar.-Radykalnego i Stronnictwa Pracy Nar.;
zlepieniec, konglomerat,
grubookruchowa skała osadowa powstała przez scementowanie żwiruspoiwem węglanowym, krzemionkowym, ilastym i in.;
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;
telenowela polska nadawana od 1997; reżyseria: J. Zaorski, R. Piwowarski, J. Dymek, R. Zatorski, I. Engler, G. Okrasa; scenariusz J. Purzycki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia