Zięba Maciej
 
Encyklopedia PWN
Zięba Maciej ur. 6 IX 1954, Wrocław, zm. 31 XII 2020, tamże,
dominikanian, publicysta, wykładowca;
założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Solidarność Dolnośląska”, dziennikarz „Tygodnika Solidarność”; opublikował kilkaset artykułów w prasie krajowej (m.in. „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Politycznym”, „Znaku”, „Odrze”) oraz zagranicznej; od 1990 wykładał w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O.O. Dominikanów, od 1991 na Wydziale Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza, od 1994 na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; członek rady programowej: Centrum im. A. Smitha w Warszawie, kwartalnika „Civitas”; założyciel i dyrektor Instytutu Tertio Milleno w Krakowie; 1998–2006 prowincjał zakonu dominikanów; autor m.in.: Chrzescijaństwo–demokracja–kapitalizm (wraz z M. Novakiem, A. Rauscherem, 1993), Demokracja i antyewnagelizacja (1997), Niezwykły pontyfikat (1997).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia