zmartwychwstanki
 
Encyklopedia PWN
zmartwychwstanki, Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR),
żeńskie zgromadzenie zakonne, zał. 1882 w Rzymie przez C. i J. Borzęckie (matkę i córkę) w celu wychowania dziewcząt oraz rel.-moralnego i nar. odrodzenia Polek na emigracji i w kraju;
inicjatorki, które znalazły się 1875 w Rzymie w wyniku represji po powstaniu styczniowym 1863–64, dzięki kontaktom z księdzem P. Semenenką poznały ustawy i duchowość zmartwychwstańców i pod ich wpływem założyły zgromadzenie zakonne kontemplacyjno-czynne; 1892 w Kętach (Galicja) zał. nowicjat, a 1896 podjęły działalność rel. wśród katolików i prawosł. w Bułgarii; pod koniec XIX w. na terenie Królestwa Pol. (Częstochowa, Warszawa) powstawały placówki zmartwychwstanek, które ukrywano przed zaborcą. W 1900 zmartwychwstanki przybyły do USA, wspomagając Zgromadzenie Zmartwychwstańców w pracy oświat. przy parafiach pol. (m.in. w Chicago, Stanford, Nowym Jorku); zmartwychwstanki działają na terenie Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Argentyny i we Włoszech; dom generalny w Rzymie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia