USA

Encyklopedia PWN

Zion, Park Narodowy
[p. n. zạıən],
Zion National Park,
park nar. w USA (stan Utah) zał. 1919, pow. 59 tys. ha;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
zmartwychwstańcy, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR),
męskie zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim, zał. 1836 w Paryżu, w środowisku pol. emigrantów po powstaniu listopadowym, przez B. Jańskiego;
ubezpieczeniowa i kult.-oświat. organizacja Polonii w USA, → Związek Narodowy Polski.
zootrop
[gr. zoṓn ‘stworzenie’, ‘obraz’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
zoetrope, daedalum, ang. wheel of life,
urządzenie służące do uzyskiwania ruchomego obrazu, skonstruowane 1834 przez ang. matematyka W.G. Hornera (nazwane przez niego „daedalum”);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia