zmartwychwstańcy
 
Encyklopedia PWN
zmartwychwstańcy, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR),
męskie zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim, zał. 1836 w Paryżu, w środowisku pol. emigrantów po powstaniu listopadowym, przez B. Jańskiego;
po jego śmierci (1840) dzieło kontynuowali P. Semenenko i H. Kajsiewicz; zatwierdzone 1888; pocz. zakładało placówki wyłącznie w większych skupiskach polonijnych (Paryż, Rym, Londyn, Wiedeń, także w USA), wkrótce podjęło również działalność ewangelizacyjno-misyjną wśród unitów na terenie Turcji i Austro-Węgier; na ziemie polskie zmartwychwstańcy przybyli 1880: pierwszą placówkę zał. w Krakowie (ob. siedziba władz prowincji); gł. celem zmartwychwstańców jest praca na rzecz odrodzenia rel.-moralnego środowisk, realizowana przez duszpastestwo parafialne, posługę rekolekcyjną i misjonarską, działalność wychowawczą oraz wydawniczą; szczególną troską otaczają środowiska polonijne; gałąź żeńska zmartwychwstanki.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia