Teorie inflacji

Encyklopedia PWN

inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. teoria głosząca neutralność pieniądza w stosunku do realnych zjawisk.
długich fal teoria, cykle Kondratjewa,
ekon. teoria opisująca występowanie długich, ok. 50-letnich cykli gospodarczych;
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
Kalecki Michał, ur. 22 VI 1899, Łódź, zm. 17 IV 1970, Warszawa,
polski ekonomista i statystyk.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia