długich fal teoria
 
Encyklopedia PWN
długich fal teoria, cykle Kondratjewa,
ekon. teoria opisująca występowanie długich, ok. 50-letnich cykli gospodarczych;
sformułowana 1922 przez N. Kondratjewa; na podstawie wieloletnich badań zmian cen hurtowych, kursów obligacji i płac w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, Kondratjew zaobserwował 3 długie cykle gospodarcze: pierwszy, od końca XVIII w. do połowy XIX w.; drugi, od połowy do końca XIX w.; trzeci, od końca XIX w. po współczesność; długie fale mają 3 fazy: ok. 20-letnią fazę wzrostu, ok. 10-letnią fazę stabilizacji i fazę schyłkową; długie cykle modyfikują cykl koniunkturalny: w fazie wzrostu kryzysy są słabsze, w fazie schyłkowej — głębsze; przyczyn występowania długich fal Kondratjew upatrywał w wynalazkach wpływających na inwestycje, długotrwałych inflacjach i deflacjach oraz wydarzeniach politycznych i społecznych; współcześnie niektórzy ekonomiści kwestionują występowanie długich cykli Kondratjewa.
Bibliografia
B. Rosier, P. DockersCykle ekonomiczne. Kryzysy i przemiany społeczne — perspektywa historyczna, Warszawa 1987.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia