Kondratjew Nikołaj D.
 
Encyklopedia PWN
Kondratjew Nikołaj D., ur. 4 III 1892, Petersburg, zm. 17 IX 1938,
rosyjski ekonomista i statystyk;
od 1917 profesor Akademii Rolniczej w Moskwie, założyciel (1920) i do 1928 dyrektor Instytutu Koniunktur w Moskwie; zajmował się problemami gospodarki rolnej (Rynok chlebow i jego riegulirowanije wo wriemia wojny i riewolucyi 1922); opracował (1923) pierwszy 5-letni plan rozwoju rolnictwa; uważał, że wielkie chłopskie gospodarstwa rolne odgrywają pozytywną rolę w agraryzacji kraju (Osnowy pierspiektiwnogo płana razwitija sielskogo i lesnogo choziajstwa 1924); był twórcą teorii długich cykli koniunkturalnych (trwających 50–60 lat), zwanych cyklami Kondratjewa lub teorią długich fal; teorię tę przedstawił w pracy Bolszyje cykły ekonomiczeskoj koniunktury (1928), która przetłumaczona na język angielski ukazała się 1935 w „Review of Economic and Statistics” pt. The Long Waves in Economic Life (pełny tekst w tymże czasopiśmie dopiero 1979); jego teoria została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w Uniwersytecie Harvarda i w Cambridge; aresztowany 1930 pod zarzutem „prawicowego odchylenia” i przewodzenia nielegalnej chłopskiej partii, skazany na 8 lat obozu pracy; rozstrzelany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia