Teofrasta

Encyklopedia PWN

Brożek Mieczysław, ur. 11 IV 1911, Kaniów k. Bielska, zm. 29 II 2000, Kraków,
filolog klasyczny;
doksografia
[gr. dóxa ‘sąd’, ‘zdanie’, gráphō ‘piszę’],
filoz. w starożytnej Grecji referowanie poglądów filozofów poprzednich pokoleń;
Leukippos, Leucyp, gr. Leúkippos, żył w V w. p.n.e.,
filozof grecki;
pomiary instrumentalne wartości elementów meteorologicznych oraz obserwacje wizualne (wzrokowe) obiektów (np. chmur, cząstek opadowych) i zjawisk atmosferycznych, wykonywane w celu poznania aktualnego stanu atmosfery.
wg filozofów starożytnych dzielenie życiowych powodzeń i niepowodzeń, jedność w szlachetnych zamierzeniach, a przyjaciel to „drugie ja” (Teofrast z Eresos), „połowa duszy mej” (Horacy); przyjaźń jest cnotą, złotym środkiem między wadami wrogości i pochlebstwa;
retoryka
[gr.],
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia