Rynek

Encyklopedia PWN

ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
rynek
[niem.],
urb. w dawnych miastach główny plac, będący ośrodkiem życia gosp. i społ.;
ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.
ekon. segment rynku finansowego, na którym — w odróżnieniu od rynku kapitałowego — są dokonywane krótkoterminowe operacje kredytowe banków;
rynek potencjalnie konkurencyjny, rynek sporny, rynek kontestowalny,
ekon. oligopol bez barier wejścia i wyjścia z gałęzi;
ekon. rynek wtórny papierów wartościowych, nie uznawany za giełdę papierów wartościowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia