rynek pieniężny
 
Encyklopedia PWN
rynek pieniężny,
ekon. segment rynku finansowego, na którym — w odróżnieniu od rynku kapitałowego — są dokonywane krótkoterminowe operacje kredytowe banków;
rynek pieniężny jest mechanizmem umożliwiającym zamianę pieniądza bankowego banków komercyjnych na pieniądz banku centralnego i zapobiegającym powstaniu nadwyżek i niedoborów; rynek pieniężny jest więc szczególną formą rynku towarowego, na którym występuje popyt i podaż krótkoterminowego kapitalu pożyczkowego; rynek pieniężny spełnia w gospodarce kraju istotną funkcję — wyrównuje nieprzewidziane wahania płynności banków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia