Rydze

Encyklopedia PWN

wojny między Polską a Szwecją od połowy XVI w. do początku XVIII w. Przyczyną ich było dążenie Szwecji do opanowania południowo-wschodnich i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, sprzeczne z interesami Polski w Inflantach i z jej próbami (od czasów Zygmunta II Augusta) prowadzenia własnej polityki morskiej (dominium maris Baltici); dodatkowym powodem wojen był konflikt dynastyczny.
Zarīņs Marģeris, ur. 24 V 1910, Jaunpiebalga, zm. 27 II 1993, Ryga,
łotewski pisarz i kompozytor;
Zofia Jagiellonka, ur. 6 V 1464, Kraków, zm. 5 X 1512, Ansbach,
królewna pol., córka Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki;
Związek Peowiaków, do 1929 Polska Organizacja Wolności,
organizacja kombatancka, utworzona VI 1922;
Żukowski Feliks, ur. 30 V 1904, Ryga, zm. 17 I 1976, Łódź,
aktor, reżyser;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia