Rydze

Encyklopedia PWN

bot. potoczna nazwa grzybów jadalnych z rodzaju mleczaj (mleczaj rydz, a także mleczaj czerwieniejący, późnojesienny, świerkowy i zmienny).
Ryga, Rīga Wymowa,
stolica Łotwy, nad Dźwiną, w pobliżu jej ujścia do Zat. Ryskiej.
ryga
[wł.],
arkusz papieru z nadrukowanymi grubymi liniami lub kratką, podkładany pod papier nieliniowany dla ułatwienia równego pisania.
ryga
[wł.],
poligr. materiał zecerski, rodzaj długiego justunku o stopniu 6–20 punktów typograf.;
Rydz-Śmigły Edward, pseud. Śmigły, ur. 11 III 1886, Brzeżany, zm. 2 XII 1941, Warszawa,
działacz niepodległościowy, marszałek Polski;
Hanul z Rygi, data ur. nieznana, zm. między 25 II 1417 a 12 XII 1418, Kraków,
mieszczanin wileński, pochodzenia niemieckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia