ROSJA

Encyklopedia PWN

Demokratyczna Rosja, właśc. Federalna Partia „Demokratyczna Rosja”,
ros. partia polit., powstała 1994 po przekształceniu się w partię Ruchu „Demokratyczna Rosja” (działał od 1990); program liberalny.
najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
Zgromadzenie Ustawodawcze Rosji, ros. Uczrieditielnoje sobranije, uczriediłka, zw. też Konstytuantą,
najwyższy organ przedstawicielski Rosji;
tymczasowy organ władzy państw. o uprawnieniach adm.-wykonawczych i ustawodawczych, utworzony w wyniku rewolucji lutowej 1917 i obalenia caratu w Rosji;
akt prawny, wydany 15 XI 1917 przez Radę Komisarzy Lud. wg projektu J. Stalina;
przejściowy system polit. w Rosji po rewolucji lutowej 1917;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia