Pomorze

Encyklopedia PWN

miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na pograniczu Doliny Fordońskiej i Wysoczyzny Świeckiej, nad Wisłą i Wdą.
konspiracyjna organizacja wojsk., utworzona VII 1941 w wyniku połączenia Tajnej Organizacji Wojsk. „Gryf Kaszubski” i Wojsk. Organizacji Niepodległościowej;
w sensie gospodarczym — miejsce handlu w skali lokalnej, w znaczeniu prawnym — instytucja wymiany towarowej;
miasto powiatowe w województwie pomorskim, nad Wisłą, na granicy Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych;
Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Prus Zachodnich, Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich,
1848–1939 organizacja społ. wspomagająca materialnie uczącą się niezamożną młodzież Pomorza,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia