Pomorze

Encyklopedia PWN

Warcisław I, ur. przed 1100, zm. zapewne 1135, Słupie (nad rz. Pianą),
książę zachodniopomor., brat Racibora, ojciec Bogusława I i Kazimierza I;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
ród, który położył wielkie zasługi dla Pomorza i floty: Ernest (1517–98), kierował rozbudową portu i floty w Pucku w 2. połowie XVI w.
m. powiatowe w województwie pomor., w Pradolinie Łeby i Redy oraz na skraju Wysoczyzny Żarnowieckiej i Pojezierza Kaszubskiego, nad Redą i jej prawym dopływem Cedronem, między Obszarem Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.
archeol. kultura wczesnej epoki żelaza (VII–IV w. p.n.e.) na terenie Pomorza Wschodniego, → pomorska kultura.
Werobej Józef, ur. 17 IX 1890, Zelwa (Grodzieńszczyzna), zm. 27 IV 1976, Londyn,
generał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia