Polski

Encyklopedia PWN

rzemiosło i dział przemysłu drzewnego zajmujące się wytwarzaniem drewnianych pojemników (beczek, kadzi, kuf) i opakowań transportowych, zwykle o przekroju kołowym, a także naczyń (cebrzyków, balii, fasek);
Bednorz Herbert, ur. 22 IX 1908, Gliwice, zm. 12 IV 1989, Katowice,
koadiutor i biskup katowicki 1950–85;
Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
lit. tendencja w XX-wiecznej realist. prozie fabularnej, zwłaszcza amer., uznająca za przedmiot tzw. analizy psychol. zachowania i działania będące wynikiem bezpośredniej reakcji na bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego;
Békés de Kornyáti
[bẹ:ke:sz de kọrniati]
Gáspár, Kasper Bekiesz, ur. ok. 1520, zm. 7 XI 1579, Grodno,
ojciec László, węgierski magnat, dowódca wojsk., arianin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia