Podhalu

Encyklopedia PWN

regionalizm
[łac.],
zespół działań politycznych, społeczno-kulturowych, ekonomicznych, a nawet ideologicznych podejmowanych przez określoną społeczność terytorialną, której samorozumienie i poczucie własnej odrębności w stosunku do innych zbiorowości cechuje się silną identyfikacją ze swoistymi dla niej, reprodukowanymi w procesach wychowania i socjalizacji wzorcami tożsamości kolektywnej o podłożu kulturowym, etnicznym, religijnym, językowym itd. oraz skorelowanymi z nimi formami więzi społecznych. Regionalizm jest więc intencjonalnym, ukierunkowanym na osiągnięcie pewnych celów i zorganizowanym typem działań społecznych zmierzających do zwiększenia spójności wewnętrznej danej zbiorowości lokalnej na drodze aktywnej kooperacji jej członków.
Rytard Jerzy Mieczysław, właśc. Mieczysław Kozłowski, ur. 8 XI 1899, Kraków, zm. 21 IX 1970, Warszawa,
pisarz;
grzbiet w Tatrach Zachodnich, ciągnie się od Wielkiej Królowej Kopy ku północnemu zachodowi i oddziela Dolinę Jaworzynki od Doliny Olczyskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia