Podhalu

Encyklopedia PWN

Mazowsze, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
zorganizowany 1949 i prowadzony przez T. Sygietyńskiego (obecnie jego imienia), 1955–97 kierowany przez M. Zimińską-Sygietyńską, 1997–2000 — przez B. Linartas;
klimat niewielkiego regionu geogr. (o wymiarach liniowych rzędu 10–100 km) charakteryzujący się wewn. jednorodnością oraz odrębnością w odniesieniu do warunków klimat. obszarów sąsiadujących z nim;
Mierczyński Stanisław, ur. 16 VIII 1894, Warszawa, zm. 25 II 1952, tamże,
etnograf muz., kompozytor;
muzeum zał. 1888 przez grupę miłośników Tatr, jako jedno z pierwszych na ziemiach pol. muzeów regionalnych;
konspiracyjna organizacja wojskowa SN, powołana 13 X 1939;
Nędza Kubiniec Stanisław, ur. 2 IV 1897, Kościelisko k. Zakopanego, zm. 7 XI 1976, Zakopane,
poeta, z zawodu rolnik i cieśla;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia