Podhalu

Encyklopedia PWN

dawna nazwa ludności rumuńskiej (z domieszką albańskiej i południowosłow.), przeważnie pasterskiej, która od XIV w. wędrowała wzdłuż Karpat od Podola, poprzez Beskidy, Gorce, część Podhala i Żywiecczyznę (XV–XVI w.), po Morawy i Śląsk Cieszyński, osiadając w nowych siedzibach na prawie wołoskim.
Zborowski Juliusz, ur. 1888, zm. 1965,
etnograf, historyk Podhala i Tatr;
Zejszner, Zeuschner, Ludwik, ur. 1805, Warszawa, zm. 3 I 1871, Kraków,
geolog i paleontolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia