mezoklimat
 
Encyklopedia PWN
mezoklimat,
klimat niewielkiego regionu geogr. (o wymiarach liniowych rzędu 10–100 km) charakteryzujący się wewn. jednorodnością oraz odrębnością w odniesieniu do warunków klimat. obszarów sąsiadujących z nim;
kształtuje się gł. pod wpływem rzeźby terenu, np. m. dużej doliny, zbocza o określonej ekspozycji, rozległej wierzchowiny, m. Podhala, oraz charakteru podłoża (woda, ląd, rodzaj skały) i jego pokrycia (roślinność, pokrywa śnieżna, zabudowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia