Południowowielkopolską

Encyklopedia PWN

rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Niz. Południowowielkopolską, Pojezierze Leszczyńskie, Pradolinę Warciańsko-Odrzańską i Pojezierze Lubuskie, w woj. lubuskim i wielkopolskim;
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Niz. Południowowielkopolską, w woj. wielkopol.;
Środkowomazowiecka, Nizina, Nizina Południowomazowiecka,
część Niziny Środkowopolskiej między Niziną Południowowielkopolską i Wzniesieniami Południowomazowieckimi na zachodzie i południowym zachodzie a Niziną Południowopodlaską na wschodzie oraz Niziną Północnomazowiecką na północy, gdzie wyraźną granicę tworzą skarpy dolin rzecznych Wisły, Narwi i Bugu;
część Niżu Środkowoeuropejskiego, między granicą zasięgu ostatniego zlodowacenia na północy a Sudetami i Wyż. Małopolską na południu;
rzeka, prawy, największy dopływ Odry; płynie z Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej przez wyżyny Woźnicko-Wieluńską i Przedborską, Niz. Południowowielkopolską (kotliny: Szczercowska, Sieradzka, Kolska oraz Dolina Konińska), Pradolinę Warciańsko-Odrzańską (Kotlina Śremska), Pojezierze Wielkopolskie (Poznański Przełom Warty między Pojezierzem Poznańskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim) do Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
północna część Wyż. Śląsko-Krakowskiej, między niz.: Śląską na zachodzie i Południowowielkopolską na północy oraz Niecką Włoszczowską i Wyż. Częstochowską na wschodzie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia