Powa
 
Encyklopedia PWN
Powa,
rz., lewy dopływ Warty, płynie przez Niz. Południowowielkopolską, w woj. wielkopol.;
dł. 44,2 km, pow. dorzecza 370 km2; źródła na Równinie Rychwalskiej, k. Kosmowa, na wys. ok. 120 m; w górnym biegu dolina P. szeroka, słabo wykształcona, zatorfiona, w dnie doliny liczne stawy; powyżej Starego Miasta dolina wąska 0,3–0,5 km, wypełniona torfami; obecnie uchodzi sztucznym korytem k. Rumina, poniżej Konina. Średni roczny przepływ w pobliżu ujścia 1,40 m3/s; maks. rozpiętość wahań stanów wody ok. 2 m. Nad P. leży Kozia Góra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia