Palestynie

Encyklopedia PWN

oświadczenie rządu brytyjskiego z 2 XI 1917 w sprawie żydowskiej siedziby narodowej, przekazane w liście ministra spraw zagranicznych, A.J. Balfoura, do lorda L. Rothschilda;
Ha-Szomer ha-Cair, Haszomer Hacair, hebr. Młody Strażnik,
żydowska organizacja młodzieżowa, powstała 1916 w Wiedniu z połączenia organizacji skautowych działających w Galicji;
Hagana
[hebr., ‘obrona’],
żydowska tajna organizacja wojskowa, założona 1920 z inicjatywy środowisk lewicowych, jako forma samoobrony osiedli żydowskich w Palestynie przed atakami arabskimi;
obejmuje piśmiennictwo żydowskie w języku hebrajskim od II tysiąclecia p.n.e.
ruch Arabów palestyńskich, którego celem jest utworzenie niepodległego arabskiego państwa Palestyny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia