Ha-Szomer ha-Cair
 
Encyklopedia PWN
Ha-Szomer ha-Cair, Haszomer Hacair, hebr. Młody Strażnik,
żydowska organizacja młodzieżowa, powstała 1916 w Wiedniu z połączenia organizacji skautowych działających w Galicji;
dążyła do odbudowy żydowskiej siedziby nar. w Palestynie oraz wszechstronnego wychowania młodzieży i przygotowania jej do osadnictwa kibucowego w Palestynie; od 1926 ewoluowała w kierunku marksizmu; 1924 (w Gdańsku) powstała Świat. Federacja H.h.; w czasie II wojny światowej czł. Ha-szomer Ha-cair tworzyli liczne oddziały samoobrony, uczestniczyli w konspiracji, partyzantce żydowskiej i powstaniach (np. M. Anielewicz), po 1944 organizowali nielegalną emigrację do Palestyny, opiekę nad sierotami żydowskimi; 1949 rozwiązana. Tradycja Ha-szomer Ha-cair jest pielęgnowana w części kibuców współcz. Izraela.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia