Palestynie

Encyklopedia PWN

Agencja Żydowska, hebr. Ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Israel, ang. Jewish Agency,
instytucja utworzona na podstawie art. 4 mandatu bryt. nad Palestyną (zatwierdzonego przez Radę Ligi Narodów 1922) jako reprezentacja Żydów wobec rządu Wielkiej Brytanii;
Albright
[ọ:lbraıt]
William Foxwell, ur. 24 V 1891, Coquimbo (Chile), zm. 19 IX 1971, Baltimore,
amerykański archeolog, orientalista;
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
jednostka Armii Polskiej na Wschodzie, utworzona na podstawie rozkazu Nacz. Wodza z 2 IV 1940 pod nazwą B.S.K. (od 12 I 1941 — Samodzielna B.S.K.);
Dajan Mosze, ur. 20 V 1915, Nahal (Palestyna), zm. 16 X 1981, Tel Awiw-Jaffa,
izraelski polityk, generał;
Darwisz, Darwis, Mahmud, ur. 3 III 1942, Al-Barwa (Galilea), zm. 9 VIII 2008, Houston (USA),
poeta arabski z Palestyny;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia