Palatynie

Encyklopedia PWN

palatyn, łac. comes palatinum,
średniowieczny tytuł wysokich dostojników państwowych;
Palatyn, łac. Mons Palatinus, wł. Palatino,
jedno z 7 wzgórz Rzymu; centralnie położony niedaleko Tybru;
Rzym, Roma,
stolica i największe miasto Włoch, nad Tybrem, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na nizinie Campania di Roma oraz przedgórzach Apeninu Abruzyjskiego, w pobliżu brzegu Morza Tyrreńskiego;
aula
[łac.]:
otoczenie władcy i jego rodziny, dostojników świeckich i duchownych składające się z urzędników, domowników (łac. familiares), służby; ośrodek władzy i kultury będący nieformalną instytucją.
Galatea, Galáteia
[gr., ‘mleczna’ < gála ‘mleko’],
mit. gr. według Metamorfoz Owidiusza córka Nereusa i morskiej boginki Doris;
Kybele, Wielka Macierz, Matka Bogów,
mit. gr., mit. rzym. frygijska bogini płodności i urodzaju;
Liwii Dom, Dom Augusta,
w starożytności dom na Palatynie (Rzym);
mit. rzym. bogini księżyca;
Luperkal, łac. Lupercal,
grota u stóp Palatynu, gdzie wg legendy wezbrane wody Tybru miały osadzić koszyk z Romulusem i Remusem;
monochromata
[gr. mónos ‘jedyny’, chrṓma ‘kolor’, ‘barwa’],
w staroż. Grecji i Rzymie malowidła jednobarwne ścienne i wazowe, niekiedy o dużych walorach artyst. (m.in. m. Zeuksisa z 2. poł. V w. p.n.e.);
mit. rzym. bogini, opiekunka pasterzy i ich stad;
pałac
[łac.],
reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych;
Rabiriusz, żył w I w. n.e.,
architekt rzymski;
niem. rodzina książęca;
średniow. ród rycerski w Wielkopolsce, herbu Awdaniec;
Batory, Báthory,
ród węgierski, związany szczególnie z Siedmiogrodem;
Beham Barthel, ur. 1502, Norymberga, zm. 1540, Bolonia,
brat Hansa Sebalda, niem. malarz i miedziorytnik;
Brockes
[brọkəs]
Barthold Heinrich, ur. 22 IX 1680, Hamburg, zm. 16 I 1747, tamże,
niem. poeta, tłumacz, z wykształcenia prawnik;

Słownik języka polskiego PWN

palatyn
1. «w średniowieczu: zarządca dworu panującego»
2. «w średniowiecznej Polsce: namiestnik, zastępca księcia, a także wojewoda»

• palatyński
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia