Ono

Encyklopedia PWN

najstarszy w Polsce zakład wychowawczy specjalny, zał. 1817 przez pijara J. Falkowskiego z polecenia Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Oświecenia Publicznego;
was im Liede soll erstehen, muss im Leben untergehen
[was ım lị:də sol ersztẹ:ən mus ım le:bn untərgẹ:ən; niem.],
co w pieśni ma ożyć, w życiu musi zginąć.
gieroj nie mojewo romana
[ros., ‘bohater nie z mojego romansu’],
bohater nie z mojego romansu — nie w moim guście (A. Gribojedow Mądremu biada).
instytucja nauk. o charakterze fundacji, zał. 1991, z siedzibą w Warszawie;
Moskiewski Teatr im. W. Majakowskiego, Moskiewski Akademicki Teatr im. Majakowskiego, Moskowskij akadiemiczeskij tieatr im. W. Majakowskogo,
powstał 1943 pod nazwą Moskiewski Teatr Dramatu (im. Majakowskiego od 1954);
jednostka zorganizowana w czasie II wojny światowej, 1943 w Sielcach nad Oką pod nazwą 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, z inicjatywy ZPP, w porozumieniu z rządem ZSRR (8 V 1943) po ewakuacji do Iranu jednostek armii utworzonej przez gen. W. Andersa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia