Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego
 
Encyklopedia PWN
Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego,
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1920 pod nazwą Tow. Przyjaciół Nauk o Śląsku, z siedzibą w Katowicach;
celem założycieli było ożywienie pol. nauki i sztuki na Śląsku; wybuch II wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa, które wznowiło ją po zakończeniu wojny jako Śląsko-Dąbrowskie Tow. Przyjaciół Nauk; od 1950 działało pod nazwą Śląskie Tow. Nauk.; w tymże roku zostało zlikwidowane i jako oddział katowicki wcielone do Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu; 1989 reaktywowano działalność Towarzystwa pod obecną nazwą, nadając mu imię W. Roździeńskiego w uznaniu jego zasług dla Górnego Śląska; podstawowe zadania statutowe: popularyzacja osiągnięć śląskiej nauki i kultury oraz wiedzy o Śląsku, prognozowanie rozwiązań w zakresie ekologii, problemów gosp. i technol. regionu; gł. działacze Towarzystwa: E. Szramek, W. Olszewicz, R. Lutmann, F. Popiołek, P. Rybicki; Towarzystwo publikuje „Roczniki” oraz «Studia i materiały».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia