Odo

Encyklopedia PWN

łukowato wygięte pasmo wysp rozwijające się w strefie subdukcji litosfery oceanicznej;
Łukasiewicz Jacek, ur. 21 VI 1934, Lwów,
krytyk literacki, poeta;
Łukaszenka Alaksandr, ur. 30 VIII 1954, Kopyś (rejon orszański),
polityk białoruski;
Łukaszewicz Józef, ur. 13 XII 1863, Bykówka (Wileńszczyzna), zm. 19 X 1928, Wilno,
geofizyk, geolog i geograf, narodnik;
Łukaszewicz Kazimierz, ur. 26 III 1927, Dubaj (obecnie na Białorusi), zm. 23 V 2016, Wrocław,
krystalograf;
Łukaszewicz Leon, ur. 20 XI 1923, Warszawa, zm. 5 III 2013, tamże,
informatyk; konstruktor pierwszych pol. komputerów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia