„Ład”
 
Encyklopedia PWN
„Ład”,
dwutygodnik, następnie tygodnik katol., wyd. 1981–95 w Warszawie przez Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ.; związany z Pol. Związkiem Katol.-Społ. (PZKS);
tematyka społ., polit., rel., hist.; redaktorzy nacz.: J. Zabłocki, W. Olszewski (1982–84), J. Skwara (od 1987), M. Łętowski (od 1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia