Niemcami

Encyklopedia PWN

Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Order, niem. Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland,
jedyne niem. odznaczenie ogólnozwiązkowe;
liberalno-mieszczańskie ugrupowanie mniejszości niem. w II RP, → Niemiecki Związek Kulturalny i Gospodarczy.
organizacja ideowo-wychowawacza, działająca 1925–39 (1925–27 pod nazwą Związek Harcerzy Pol. w Niemczech);
Komitet Narodowy „Wolne Niemcy”, niem. Nationalkomitee „Freies Deutschland” Wymowa(NKFD),
organizacja zał. VII 1943 w ZSRR (Krasnogorsk), przy poparciu władz sowieckich;
centralna organizacja polonijna, zał. 1922, z siedzibą w Berlinie;
„Mały Polak w Niemczech. Dodatek dla naszych najmłodszych”,
wyd. od 1925 w Niemczech dodatek do polonijnego mies. → „Polak w Niemczech”.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia