Niemcami

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie utworzone 1989, z siedzibą w Gogolinie; do 1993 pod nazwą Towarzystwo Społ.-Kult. Mniejszości Niem. na Śląsku Opolskim;
Małe Niemcy, Kleindeutschland,
w połowie XIX w. koncepcja zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus, ale z wyłączeniem Austrii;
Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec, niem. Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD),
partia utworzona 1917 w Gotha przez część działaczy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), przeciwnych popieranej przez nią wojennej polityce rządu;
Młode Niemcy, niem. Junges Deutschland Wymowa,
ruch lit. w Niemczech 1830–50;
Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, niem. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP),
lewicowa partia socjalist., powstała X 1931 w rezultacie oddzielenia się od Socjaldemokr. Partii Niemiec;
Gwiazda Francji i Niemiec, ang. The France and Germany Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia