Niemcami

Encyklopedia PWN

Rada Niemców w Polsce, niem. Rat der Deutschen in Polen,
organizacja utw. 1934 w celu koordynowania działań organizacji i partii niemieckiej w Polsce;
nazwa państwa niem. od 1949, → Niemcy.
Socjalistyczna Partia Robotników Niemiec, niem. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands,
najwyższy organ prawodawczy i adm. mocarstw okupujących Niemcy po II wojnie świat. — ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji, działający w Berlinie VIII 1945–III 1948;
Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech, niem. Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD),
administracja wojsk. utworzona 9 VI 1945 we wschodniej strefie okupacyjnej Niemiec przez dowódcę wojsk sowieckich w Niemczech;
Wielkie Niemcy, niem. Grossdeutschland,
koncepcja polit. 1848 utworzenia niemieckiego państwa związkowego włącznie z Austrią;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia