Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech
 
Encyklopedia PWN
Sowiecka Administracja Wojskowa w Niemczech, niem. Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD),
administracja wojsk. utworzona 9 VI 1945 we wschodniej strefie okupacyjnej Niemiec przez dowódcę wojsk sowieckich w Niemczech;
przejęła najwyższą władzę wykonawczą i miała realizować uchwały Sojuszniczej Rady Kontroli w sow. strefie okupacyjnej w Niemczech; odegrała ważną rolę w tworzeniu NRD oraz wprowadzaniu sow. modelu państwa; SMAD, pełniąc także funkcje polit.-represyjne, miała komendantury we wszystkich gminach, miastach i powiatach, co umożliwiało jej kontrolę wszystkich dziedzin życia; formalnie zlikwidowana 11 XI 1949, na jej miejsce powołano Sow. Komisję Kontrolną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia