Litwie

Encyklopedia PWN

niezależna organizacja społ., powstała 1989 z przekształcenia Stow. Społ.-Kult. Polaków na Litwie, które funkcjonowało przy Litew. Funduszu Kultury;
VI 1863–IV 1864 organ kierowniczy powstańczej władzy na Litwie i Białorusi w okresie powstania styczniowego;
instytucja zał. 1989 w Wilnie przez Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę;
państwo we wschodniej Europie, nad Morzem Bałtyckim
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia