Związek Polaków na Litwie
 
Encyklopedia PWN
Związek Polaków na Litwie,
niezależna organizacja społ., powstała 1989 z przekształcenia Stow. Społ.-Kult. Polaków na Litwie, które funkcjonowało przy Litew. Funduszu Kultury;
gł. celem Związku jest krzewienie języka i kultury pol. oraz kształtowanie świadomości nar.; realizacji służy działalność na rzecz rozszerzenia sieci pol. szkół i przedszkoli, wysyłanie młodzieży na studia do Polski i ułatwianie jej dostępu do szkół wyższych na Litwie, zabieganie o przedłużenie czasu radiowych i telew. programów w języku pol., o zwiększenie liczby wyd. pol. książek i czasopism oraz pomoc w gromadzeniu środków finansowych na ochronę zabytków pol. na Litwie; gł. ośr. jego działalności stanowi Wilno, gdzie wydaje od 1990 tyg. społ.-polit. i kult.„Magazyn Wileński”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia