Konwencja

Encyklopedia PWN

uchwalona z inicjatywy ONZ 1988 (ratyfikowana przez Polskę 1994)
wielostronna umowa międzynarodowa z dziedziny praw człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989;
ekol. konwencja dotycząca obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, podpisana 1971 w Ramsar (Iran);
ekol. konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami obejmująca gatunki zagrożone wyginięciem (CITES), podpisana 1973 w Waszyngtonie (USA);
wielostronna umowa międzynar. o ochronie dzieł lit. i artyst., otwarta dla wszystkich państw, zawarta 9 IX 1886 w Bernie i zmieniana: 1908 w Berlinie, 1928 w Rzymie, 1948 w Brukseli, 1967 w Sztokholmie i 1971 w Paryżu.
jeden z gł. składników tradycji literackiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia