Konwencja

Encyklopedia PWN

międzynarodowa umowa powołująca Powszechny Związek Pocztowy.
umowa między Austrią, Prusami i Rosją, podpisana w Petersburgu I 1797;
przedwyborcze, ogólnopaństw. i lokalne, zjazdy partii polit. w USA, wyznaczające kandydatów tych partii w wyborach, m.in. prezydenckich, parlamentarnych, lokalnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia