Konwencja

Encyklopedia PWN

umowy dwu- lub wielostronne, określające warunki i sposoby zapobiegania przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych oraz wybuchom epidemii;
ekon. umowy międzynarodowe dotyczące zagadnień pieniężnych i walutowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia