Konwencja

Encyklopedia PWN

układ Prus i Rosji, podpisany 8 II 1863 w Petersburgu przez pruskiego generała G. Alvenslebena i ministra spraw zagranicznych Rosji A. Gorczakowa;
Górnośląska Konwencja Węglowa, Oberschlesische Kohlen-Konvention,
porozumienie kartelowe górnośląskich kopalń węgla kamiennego 1898–1918 i 1925–30, spółka cywilna z siedzibą w Katowicach;
międzynarodowa umowa podpisana 1980 w Bernie w sprawie przewozów kolejowych;
międzynar. konwencja zawarta 1875 przez 17 państw (znowelizowana 1921), mająca na celu zapewnienie ogólnoświat. jednolitości miar przez rozpowszechnianie i doskonalenie systemu metrycznego.
między Rosją a Turcją, zawarta 7 X 1826; uzgadniała wspólną politykę w księstwach mołdawskim i wołoskim, m.in. w sprawach powoływania hospodarów i reform wewnętrznych.
umowa zawarta 10 V 1808 w Bajonnie (południowa Francja) między rządem Księstwa Warsz. a przedstawicielami Napoleona I;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia