Konwencja

Encyklopedia PWN

jedna z nazw używanych na oznaczenie umów międzynar. zawieranych w sprawach specjalnych, np. konsularna, handlowa.
metodol. porozumienie, umowa, dotycząca używania terminów nauk. w tych samych znaczeniach;
Europejska konwencja praw człowieka, ang. European Convention on Human Rights, właśc. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, ang. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
umowa międzynar. o charakterze regionalnym, dotycząca ochrony praw człowieka, podpisana 4 XI 1950 w Rzymie przez państwa należące do Rady Europy (weszła w życie 3 IX 1953, uzupełniona przez 12 protokołów dodatkowych, ostatni 2000); część protokołów (2, 3, 5, 8, 10 i 11) została wpisana do konwencji, protokół 9 przestał obowiązywać.
międzynar. umowa dotycząca ochrony praw autorskich, podpisana 6 IX 1952 w Genewie (zmiana tekstu 1971 w Paryżu);
najpotężniejsza organizacja kartelowa w II RP, utworzona 1931 w Krakowie w celu regulowania cen i zbytu węgla kamiennego w kraju i za granicą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia