Kontekst semantyczny

Encyklopedia PWN

psychol., socjol. podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich;
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
Abu Risza Umar, ‘Umar Abū Rīša, ur. 10 IV 1910, Akka (ob. Izrael), zm. 15 VII 1990, Rijad (Arabia Saudyjska),
poeta arabski z Syrii;
nowa krytyka, New Criticism Wymowa,
wieloznaczny termin stosowany w naukach społ. w odniesieniu do grup znajdujących się na marginesie (na peryferiach) większych zespołów kultur lub cywilizacji o charakterze uniwersalnym;
strukturalizm
[ang. < łac.],
termin upowszechniony w latach 40. XX w.; pierwotnie oznaczał podejście i metodę badawczą stosowane w lingwistyce, następnie stał się nazwą orientacji teoretycznej w antropologii społecznej i kulturowej, badaniach literackich, religioznawstwie i psychologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia