Klistron

Encyklopedia PWN

lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
fiz. w elektronice kwantowej urządzenie stosowane w maserach (p. mikrofalowe) i laserach (p. opt.) do wytwarzania silnego pola elektromagnetycznego lub strumienia nośników prądu elektr. w celu wzbudzenia atomów, jonów lub cząsteczek ośr. czynnego do określonych stanów energ. (pompowanie);
fiz. proces uzyskiwania inwersji obsadzeń poziomów energ. w atomie wskutek absorpcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od nadfioletu do podczerwieni (p. optyczne, wykorzystywane w laserach) lub z zakresu mikrofal (p. mikrofalowe, wykorzystywane w maserach);
powielacz częstotliwości, krotnik częstotliwości, mnożnik częstotliwości,
układ elektroniczny, w którym częst. przebiegu elektr. wyjściowego fwe stanowi wielokrotność częst. przebiegu wejściowego fwy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia