powielacz częstotliwości
 
Encyklopedia PWN
powielacz częstotliwości, krotnik częstotliwości, mnożnik częstotliwości,
układ elektroniczny, w którym częst. przebiegu elektr. wyjściowego fwe stanowi wielokrotność częst. przebiegu wejściowego fwy.
Podstawowymi parametrami p.cz. są: krotność powielania n = fwy/fwe oraz sprawność powielania η = Pwy/Pwe (Pwy i Pwe — moc przebiegu elektr. wyjściowego i wejściowego). W prostych p.cz. zwykle wykorzystuje się element nieliniowy (np. diodę, tranzystor), za którego pomocą przekształca się przebieg wejściowy, tak aby powstały odpowiednie składowe częst. (harmoniczne), i pożądaną składową harmoniczną wydziela się za pomocą filtru elektrycznego dostrojonego do jej częst.; krotność powielania w takich układach jest jednak niewielka (najwyżej kilka razy); dużo lepsze wyniki uzyskuje się w p.cz. zawierających pętlę fazową; w zakresie mikrofal najczęściej stosuje się p.cz. z waraktorami i klistronami; p.cz. znajdują zastosowanie m.in. w generatorach drgań elektr. harmonicznych, wzorcach częst. i czasu, nadajnikach radiowych, krotnicach telefonicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia