Italia

Encyklopedia PWN

Franków państwo, królestwo frankijskie,
państwo wczesnośredniowieczne w Europie Zachodniej;
Fulwiusz Flakkus, Quintus Fulvius Flaccus, żył w III w. p.n.e.,
wódz rzym.; konsul 237, 224, 212, 209;
Germanie, Germanowie,
grupa ludów indoeuropejskich;
Herodot, Hēródotos, ur. ok. 485, Halikarnas, zm. po 421 p.n.e., Turioj albo Ateny,
historyk grecki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia